Privacy statement Foham

Privacy statement Foham Houtagenturen B.V.

Inleiding

Foham Houtagenturen neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij u uit op welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contract opnemen met diana@foham.com


Wie is Foham Houtagenturen B.V.

Foham Houtagenturen B.V. is een besloten vennootschap kantoorhoudende te (3762 EA) Soest aan Koningsweg 29B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamper van Koophandel onder nummer 30105946.


Foham is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door Foham de verwerkingsverantwoordelijke
.


Hoe gebruikt Foham uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Foham persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Foham voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens door Foham worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde Financiële administratie

Gegevens
Bedrijfsnaam, NAW gegevens bedrijf, Bankgegevens (Naambank/IBAN/BIC), Openstaand saldo, E-mail adres

Grondslag
Wettelijke verplichting, Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde Facturatie

Gegevens
Bedrijfsnaam, NAW gegevens bedrijf, leveringsadres, factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KVK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, E-mail adres

Grondslag
Wettelijke verplichting, Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde Beheer van bestellingen

Gegevens
Bedrijfsnaam, NAW gegevens bedrijf, leveringsadres, factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KVK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag
Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde Afhandelen klachten

Gegevens
Bedrijfsnaam, NAW gegevens bedrijf, leveringsadres, factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer,

Inhoud van de klacht, KVK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag
Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde CRM

Gegevens
Bedrijfsnaam, NAW gegevens bedrijf, leveringsadres, factuuradres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, accountnummer, bestelnummer, KVK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, bestelgeschiedenis

Grondslag
Uitvoering overeenkomst

Bewaartermijn
Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Foham heeft deze gegevens over u in ons bezit omdat u die gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt inzien die bij Foham over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Foham. U kunt verzoeken dat Foham uw gegevens wijzigt, verbeterd, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Foham te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

Recht van Bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Foham of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van Foham te verkrijgen. Foham zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een ander aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekking

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Foham je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Foham

Een verzoek kan verstuurd worden naar diana@foham.com. Foham zal uw verzoek z.s.m. inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Foham een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Foham een verzoek afwijkt zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Foham verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Foham uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mailsturen naar diana@foham.com. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Foham uw gegevens verwerkt kunt u een e-mailsturen naar diana@foham.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

FOHAM Houtagenturen B.V.

Koningsweg 29B
3762 EA Soest
T +31 (0)35 - 683 81 36
Mail ons

© 2019 Foham bv

FOHAM Houtagenturen B.V.

Koningsweg 29B
3762 EA Soest
T +31 (0)35 - 683 81 36
Mail to us

© 2019 Foham bv