• Milieu Foham Houtagenturen

    100% bewust

FOHAM is zich 100% bewust van haar ecologische footprint. Daarom zorgen wij ervoor dat al onze processen, projecten en producten aan actuele wereldwijde milieuwetgeving voldoet. Zo dragen wij op bescheiden wijze bij aan de bescherming van de bossen. FOHAM voldoet aan de certificeringscriteria van FSC®, PEFC, FLEGT en EUTR. Vraag naar onze FSC en PEFC gecertificeerde producten

De Forest Stewardship Council®

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale NGO die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC ® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FOHAM is FSC® gecertificeerd en levert multiplex met een FSC® certificaat.

Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes

Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit. PEFC is wereldwijd hét onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. FOHAM is PEFC gecertificeerd en levert producten met een PEFC certificaat.

The EU
Timber
Regulation

De EUTR is de Europese Houtverordening die in december 2010 is aangenomen door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat er geen illegale hout (of houtvezel) producten meer binnen de Europese Unie verhandeld worden. Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout of houtvezel, voldoen aan een aantal eisen die binnen deze Europese wet worden gesteld. De producten en processen van FOHAM voldoen aan de EUTR.

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. De Europese Unie sluit met landen een vrijwillige partnerschapsovereenkomst (Voluntary Partnership Agreement (VPA). Volgens het FLEGT-vergunningensysteem moeten gespecificeerde houtproducten die uit een partnerland worden uitgevoerd en de Europese Gemeenschap binnenkomen bij een douanepost die is aangeduid voor toelating tot het vrije verkeer, gedekt zijn door een door het partnerland afgegeven FLEGT-vergunning. Per 15 november 2016 is de VPA met Indonesië van kracht. Vanaf dat moment worden door Indonesië FLEGT-vergunningen afgegeven voor zendingen hout, papier en houtpulp en sommige houten meubels. FOHAM voldoet aan de voorschriften en de condities van het FLEGT-vergunningensysteem.

FOHAM Houtagenturen B.V.

Koningsweg 29B
3762 EA Soest
T +31 (0)35 - 683 81 36
Mail ons

© 2019 Foham bv

FOHAM Houtagenturen B.V.

Koningsweg 29B
3762 EA Soest
T +31 (0)35 - 683 81 36
Mail to us

© 2019 Foham bv